Maakondlik õpilaskonverents

7. aprillil toimus Palade Loodushariduskeskuses järjekordne õpilaskonverents. Oma uurimis- ja loovtöid olid tutvustama tulnud õpilased Emmaste, Käina, Kärdla ja Palade koolist. Teemade ring oli lai ja tööd väga põnevad.
Meid esindasid Gerit, kes tutvustas eelmisel õppeaastal läbi viidud uurimistööd, mis puudutas koolikiusamist Lauka koolis. Grete töö teemaks on Abja Linavabrik. Aitäh tüdrukutele!
Peale õpilaste ettekandeid rääkis Aarne Tuule, kuidas metsas salajaste kaamerate ja mikrofonide abil lindude kohta infot kogutakse. Saime teada, et Hiiumaal elab ligi 10% kõikidest Eesti merikotkastest ja et eelmisel suvel oli saarel vähemalt üks edukas kassikaku pere.
Suur aitäh Palade Looduhariduskeskusele ja Karin Poolale, kes seda vahvat üritust veab! Järgmine aasta jälle ja tulge siis teiegi saare tublisid õpilasi kuulama.
https://goo.gl/photos/DQUeLyX5Hoz2uUvq9

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT