Koolipäev

Õppenõukogud 2017/2018 II poolaasta

2018

 • 11. nädal
 • 21. nädal
 • 23. nädal

Eksamite ja tasemetööde ajad 2017/2018

Järgmise õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid

  • eesti keel – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika – 8. juuni 2018. a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks. 

Järgmise õppeaasta tasemetööd

 • 3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 24. mai 2018. a; 
  • matemaatikas - 29. mai 2018. a.
    

  6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles  - 16. mai 2018. a;
  • matemaatikas - 22. mai 2018. a; 

Koolivaheajad 2017/2018 õppeaasta

 2017/2018. õppeaastal

 •      vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
 •      vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
 •      vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018

 

Õppeperioodid

 

 • I periood 1. september -1.detsember,
 • II periood 2. detsember - 16.märts ,
 • III periood 17. märts - 12. juuni

 

Tundide ajad 2017/2018

1. 8:45 - 9:30

2. 9:40 - 10:25

3. 10:35 - 11:20

4. 11:30 - 12:15

SÖÖGIVAHETUND

5. 12:40 - 13:25

6. 13:35 - 14:20

7. 14:25 - 15:10

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õpilase kojujäämise otsustab lapsevanem.


(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

 

Viimase tunni temperatuuri ja tuulekülma on võimalik näha siit


High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT