Hea õpilane!

Kooliaasta saab läbi ja kindlasti jääb see eriline õppimine meelde meile kõigile.

Lauka Põhikooli hoolekogu, lapsevanemad ja õpetajad otsustasid, et meie kokkusaamist 9. juunil ei toimu.


  • Kokkuvõtvaid hindeid vaadake e-koolist. Kes soovib saada paberkandjal klassitunnistust, võtab klassijuhatajaga ühendust.
  • Õpikud too koolimajja ja vahetusjalatsid saad koolimajast kätte tööpäeviti 9.00 -12.00. Avatud on raamatukogu ja õpetajate tuba.


Lauka Põhikoolis kestab distantsõpe 26. maini. 

  • 27. mail ootame kooli neid, kellel on tekkinud raskusi distantsõppe läbimisega.

Õpilastele tehakse eraldi tunniplaan, koolipäev kestab kell 8.45-12.15.

Kontaktõppele määratud õpilasi teavitab klassijuhataja.

  • Kontaktõppel olev õpilane tuleb kooli liinibussi või jalgrattaga. Lapsevanem korraldab transpordi.
  • Kui õpilane pole suutnud distantsõppel olles ainet läbida, kontaktõpe pole ka piisav, siis täiendav õppetöö toimub 19. juunini.
  • Distantsõppe edukalt läbinud õpilased jätkavad kodus erinevate loovtegevustega - liikumine, kunst, fotograafia, kokandus, lugemine.

Kooliaasta lõpetamine ja lõpuaktus

• Kooliaasta lõpetamine 9. juunil. Aastahinded ja tunnistused on e-koolis. Kui õpilasel on vaja tunnistust paberkandjal, siis palume ühendust võtta klassijuhatajaga.

• 9. klassi õpilased saavad lõputunnistused 13. juunil.

• Põhja-Eesti reis lükkub edasi septembri algusesse. Loodame, et selleks ajaks on viirus tagasi tõmbunud.

Päikest päevadesse ja püsige terved!


Koolitoit

08.05.2020

Koolilõuna toidupakki on võimalik saada mai lõpuni 🍎

Hiiumaa valla koolilõuna toidupakki on võimalik saada kuni maikuu lõpuni.

Vald pakub koolilõuna asemel kõigile soovijatele Hiiumaa valla koolide õpilaste peredele koolilõuna toidupaki. Kui Sinu pere soovib lapse koolilõuna toidupakki, ootab vald sooviavaldust.

*Juhul kui Sinu pere on juba varasemalt oma sooviavalduse esitanud, ei ole vaja uuesti avaldust esitada.

Toidupakke pakub vald eriolukorra ajal alates 6. aprillist, viimane toidupaki jagamise päev on 1. juunil. Toidupakk on mõeldud ühele lapsele ühe nädala kohta. Pakkide sisu erineb nädalast-nädalasse, näidis: sai/leib, või, juust, vorst, munad, juurvili/puuvili, kohupiimakreem ja lihatoode.

Toidupaki kätte andmiseks võtab sotsiaaltöötaja perega ühendust, vajalikud kontaktid leiad valla kodulehelt: https://vald.hiiumaa.ee/toidupakk

Vaata ka eriolukorra infot: https://vald.hiiumaa.ee/eriolukord2020 ℹ️


Head vaheaega!

17.04.2020

Kohtume jälle 27. aprillil!


Head tulevased koolilapsed ja head lapsevanemad!
Vastuvõtt Lauka Põhikooli 1. klassi on alanud!

Dokumendid palume saata elektoonsena e-postile laukakool@gmail.com või postiaadressile Lauka Põhikool, Käina tee 27, Lauka, Hiiumaa 92246

Avalduse Lauka Põhikooli astumiseks leiate kooli kodulehelt lauka.edu.ee->dokumendid->avaldus 1.klassi astumiseks.


Info:  direktor Märt Rannast, telefonil 534 37377

õppealajuhataja Aave Kark, telefonil 523 3773

Avaldus:

1. Laadi alla, salvesta, täida, allkirjasta digitaalselt ja saada kooli meilile või

2. prindi, täida, esita allkirjastatult paberkandjal koolile

Saatsin Teile praegu teate e-postkasti ja eKooli (sama teade). Palun vaadake ja vastake kindlasti juba täna oma lapse klassijuhatajale (epost)
Lugupidamisega
Siret Lahemaa

Valla pöördumine

16.03.2020

Head lapsevanemad ja noored!

Palume lapsevanematel jälgida, et distantsõppel olevad lapsed ja noored peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Eriti vanema vanusegrupi noortel tuleks lisaks võtta isiklik vastutus ja ohutuse eesmärgil mitte koguneda kampadesse ega viibida rahvarohkemates avalikes kohtades nagu poed, bussipeatused. Värskes õhus viibimine on kasulik, ent vältida tuleks suuremaid kogunemisi ja ühistegevust.

Piirangutest kinnipidamine on oluline, et vältida viiruse liigset levikut. Sellega kaitseme riskirühma kuuluvaid elanikke.  

Täna on olnud väga palju probleeme eKooli pääsemisega. 
Kuna tehnilised probleemid ei võimalda plaanitud tegevusi teha, mõned õppeülesanded on õpilastele edastatud, siis neid saab teha ja kui probleemid lahenevad, siis tegeleme järjest nendega.
Täpsustavate küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole!

Head õpilased ja lapsevanemad!


Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ettekirjutusele on Lauka koolimaja õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020.
Õppetöö toimub koduõppena. 

Palume meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist  ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta erinevaid üritusi ning muid rahvarohkeid kohti.

Iga õppepäeva õppeülesanded kantakse eKooli kodutööna. Suhtlemiskanal  on ka eKool. 

Kehtima jääb senine tunniplaan,  õpetaja ning õpilane peavad olema sel ajal kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu. Õpetajate mailiaadressid on leitavad eKoolist.


Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse eKooli ja kodulehe kaudu.


Infot kooli õppetöö korralduse kohta annab Aave Kark aavekark@lauka.edu.ee, telefon 5233773
Tehnilist tuge (ekool) pakub Siret Lahemaa, siretlahemaa@lauka.edu.ee, telefon 5200691

2020