Distantsõpe Lauka koolis

 • distantsõpe toimub  tunniplaani alusel
 • Info õppimise kohta lisatakse eKooli kodutööna
 • Videotunni kohta lisatakse info eelmisel päeval
 • Videotund on kohustuslik, sellest mitte osa võtmine märgitakse eKooli puudumisena
 • Tunnitöö edastatakse õpetajale tunni toimumise päeval hiljemalt 16:00, välja arvatud kui on kokku lepitud teisiti
 • Õpetaja on oma ainetunni toimumise ajal kätte saadav oma kooli meilil.
 • Info, tunni materjalid jm edastamiseks kasutatakse kooli meili, mitte isiklikku meili või sotsiaalmeediat
 • Õpetajate ja õpilaste meiliaadressid on loodud põhimõttel eesnimiperenimi@lauka.edu.ee
 • Hindamissüsteem distantsõppe ajal on tavapärane
 • Kui õpilasel on kooli postkasti parool ununenud, siis palun võtta ühendust siretlahemaa@lauka.edu.ee
 • Kui õpilane on haige, siis palume teavitada klassijuhatajat

Sõbrapäev

14.02.2021


Tervitus!

24.12.2020


Vabariigi valitsuse otsus on loetav siit


Distantsõpe Lauka koolis

 • distantsõpe toimub 14.12 - 22.12 tunniplaani alusel
 • Info õppimise kohta lisatakse eKooli kodutööna
 • Videotunni kohta lisatakse info eelmisel päeval
 • Videotund on kohustuslik, sellest mitte osa võtmine märgitakse eKooli puudumisena
 • Tunnitöö edastatakse õpetajale tunni toimumise päeval hiljemalt 16:00, välja arvatud kui on kokku lepitud teisiti
 • Õpetaja on oma ainetunni toimumise ajal kätte saadav oma kooli meilil.
 • Info, tunni materjalid jm edastamiseks kasutatakse kooli meili, mitte isiklikku meili või sotsiaalmeediat
 • Õpetajate ja õpilaste meiliaadressid on loodud põhimõttel eesnimiperenimi@lauka.edu.ee
 • Hindamissüsteem distantsõppe ajal on tavapärane
 • Kui õpilasel on kooli postkasti parool ununenud, siis palun võtta ühendust siretlahemaa@lauka.edu.ee
 • Kui õpilane on haige, siis palume teavitada klassijuhatajat

KALLID KÜLALISED!

PALUME KOOLIMAJJA MITTE SISENEDA!

Koolimajja sisenevad õpilased ja kooli töötajad. Haigusnähtudega õpilased ja töötajad peavad jääma koju.

Kui lapsevanemal või külalisel on siiski vaja koolimajja tulla, siis palume eelnevalt leppida kokku õpetajaga või mõne teise koolitöötajaga ning majja sisenemisel kanda maski.

OLEME HOITUD JA TERVED!


Esmaspäeval,12.oktoober 2020 kell 18:00 kooli saalis

Päevakord:

 1. Ülevaade eelmisest õppeaastast
 2. õppetöö korraldus 2020/21
 3. haigused
 4. üritused, ringid
 5. Hoolekogu
 6. sõnavõtud, ettepanekud
 7. klasside koosolekud


Uus kooliaasta algab nagu tavaliselt. Kevadine viirus pole kadunud ja võib meid igal hetkel uuesti 

rünnata. Selleks on vaja arvestada teatud ettevaatusabinõudega.


Kõige olulisem on korralik käte pesemine vee ja seebiga või desinfitseerimine. Oluline on teiste

inimestega võimalusel piisava vahemaa hoidmine ja lähikontakti vältimine.


Haigustunnustega või haigena ei tohi tulla kooli. COVID -19 lähikontaktsena tuleb jääda koju ja

eneseisolatsioon kestab 14 päeva. Haigestumisest, COVID-19 diagnoosist ja eneseisolatsioonist tuleb

teavitada kooli. Sel perioodil korraldatakse distantsõpet ja õppetegevus ei katke.


Kui õpilane haigestub koolis, paigutame ta teistest eraldi ning teatame vanematele ja palume

haigestunud laps koju viia.


Koolimajas tuleb õpilastel vältida üksteisega otseseid kontakte ja mitte koguneda tihedalt

rühmadesse. Vahetundides on õpilased igal võimalusel õues.

Probleemide korral võtke kooliga ühendust.

1. september

26.08.2020


Hea õpilane!

Kooliaasta saab läbi ja kindlasti jääb see eriline õppimine meelde meile kõigile.

Lauka Põhikooli hoolekogu, lapsevanemad ja õpetajad otsustasid, et meie kokkusaamist 9. juunil ei toimu.


 • Kokkuvõtvaid hindeid vaadake e-koolist. Kes soovib saada paberkandjal klassitunnistust, võtab klassijuhatajaga ühendust.
 • Õpikud too koolimajja ja vahetusjalatsid saad koolimajast kätte tööpäeviti 9.00 -12.00. Avatud on raamatukogu ja õpetajate tuba.


2021