Dokumendid

Õppekava

Põhimäärus

Arengukava

Kodukord

Õpilase vastuvõtmise ja väljaarvamise kord


1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

 • Lapsevanema avaldus (blanketi saab koolist)
 • Sünnitunnistuse koopia
 • foto õpilaspileti jaoks;
 • koolivalmiduskaart.


Õppenõukogud 2018/2019

 • 29.05.2019
  • Eksamitele lubamine
  • Direktori vastuvõtt
  • Muud küsimused  


2019