Õpetajad

Märt Rannast - direktor, füüsika ja tööõpetuse õpetaja

Aave Kark - õppealajuhataja, 5. klassi juhataja,  matemaatika

Luule Heiste - 1. ja 4. klassi juhataja

Siiri Pielberg -  2.-3. klassi juhataja, eesti keel ja kirjandus

Stella Suitso - 6.-7. klassi juhataja, tütarlaste kehaline kasvatus, kooli raamatukogu

Ivika Lühi - 8.-9. klassi juhataja, inglise keel, vene keel

Helgi Kaibald - muusikaõpetus

Anne-Ly Grab - ajalugu (7.-9.klass)

Kadri Kuusk - kodulugu

Tarvo Malk - kunstiõpetus, ajalugu (5.-6. klass), poiste kehaline kasvatus

Siret Lahemaa - keemia, ühiskonnaõpetus (8.-9. klass) , loodusõpetus (5.-6.klass) käsitöö

Krista Rannast - bioloogia, geograafia


Õpetajate meiliaadressid on kujul eesnimiperekonnanimi@lauka.edu.ee


2022