Informatsioon kooliaasta alguseks

01.09.2020

Uus kooliaasta algab nagu tavaliselt. Kevadine viirus pole kadunud ja võib meid igal hetkel uuesti 

rünnata. Selleks on vaja arvestada teatud ettevaatusabinõudega.


Kõige olulisem on korralik käte pesemine vee ja seebiga või desinfitseerimine. Oluline on teiste

inimestega võimalusel piisava vahemaa hoidmine ja lähikontakti vältimine.


Haigustunnustega või haigena ei tohi tulla kooli. COVID -19 lähikontaktsena tuleb jääda koju ja

eneseisolatsioon kestab 14 päeva. Haigestumisest, COVID-19 diagnoosist ja eneseisolatsioonist tuleb

teavitada kooli. Sel perioodil korraldatakse distantsõpet ja õppetegevus ei katke.


Kui õpilane haigestub koolis, paigutame ta teistest eraldi ning teatame vanematele ja palume

haigestunud laps koju viia.


Koolimajas tuleb õpilastel vältida üksteisega otseseid kontakte ja mitte koguneda tihedalt

rühmadesse. Vahetundides on õpilased igal võimalusel õues.

Probleemide korral võtke kooliga ühendust.

2021