Õppetöö korraldusest koduõppe perioodil

13.03.2020

Head õpilased ja lapsevanemad!


Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ettekirjutusele on Lauka koolimaja õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020.
Õppetöö toimub koduõppena. 

Palume meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist  ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta erinevaid üritusi ning muid rahvarohkeid kohti.

Iga õppepäeva õppeülesanded kantakse eKooli kodutööna. Suhtlemiskanal  on ka eKool. 

Kehtima jääb senine tunniplaan,  õpetaja ning õpilane peavad olema sel ajal kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu. Õpetajate mailiaadressid on leitavad eKoolist.


Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse eKooli ja kodulehe kaudu.


Infot kooli õppetöö korralduse kohta annab Aave Kark aavekark@lauka.edu.ee, telefon 5233773
Tehnilist tuge (ekool) pakub Siret Lahemaa, siretlahemaa@lauka.edu.ee, telefon 5200691

2020