Probleemid e-Kooliga

16.03.2020

Täna on olnud väga palju probleeme eKooli pääsemisega. 
Kuna tehnilised probleemid ei võimalda plaanitud tegevusi teha, mõned õppeülesanded on õpilastele edastatud, siis neid saab teha ja kui probleemid lahenevad, siis tegeleme järjest nendega.
Täpsustavate küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole!

2020