Tasemetööd ja eksamid

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad:


 1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 - eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

 - matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.


 2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 - loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.


 3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 - eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

- matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;


4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

- loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.


Ühtsete põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

4) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2019. a.


Allikas: haridus- ja teadusministri määrus 

2019