Tasemetööd ja eksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

  6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14. juuni 2022. a;

.


2024